Президент Республіки Узбекистан

Біографія

!11

 Шавкат Міромоновіч Мірзіёев

                                           
Шавкат Міромоновіч Мірзіёев народився 24 липня 1957 року в Заамінском районі Джизакской області в родині лікаря.  За національністю – узбек.  Освіта – вища, в 1981 році закінчив Ташкентський інститут інженерів іригації і механізації сільського господарства, отримавши спеціальність інженера-механіка.  Кандидат технічних наук, доцент.

  Розпочав трудову діяльність в 1981 році в Ташкентському інституті інженерів іригації і механізації сільського господарства, працював молодшим науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом, проректором з навчальної роботи.

У 1990 році обраний депутатом Верховної Ради республіки, був головою Мандатної комісії.

У 1992 році був призначений хокім Мірзо-Улугбекского району міста Ташкента.  У 1996-2001 роках працював на посаді хокіма Джизакской області, в 2001-2003 роках – хокім Самаркандської області, вніс великий внесок в соціально-економічний розвиток вищеназваних району та областей.

Працюючи в органах виконавчої влади, одночасно в 1995-2003 роках в якості депутата Олій Мажліса Республіки Узбекистан активно і плідно брав участь в розробці і прийнятті важливих законодавчих документів, спрямованих на політичне та соціально-економічний розвиток країни та реалізацію демократичних реформ.

Ш. М.  Мірзіёев в 2003 році був затверджений Прем’єр-міністром Республіки Узбекистан і ще три рази – в 2005, 2010 2015 роках – затверджувався на цю посаду палатами Олій Мажліса.

З перших років незалежності нашої Батьківщини Ш. М.  Мірзіёев, заслуживши високу довіру Першого Президента Республіки Узбекистан Іслама Карімова, самовіддано працює як його соратник і однодумець.

Ш. М.  Мірзіёев на посаді глави уряду проявив свій високий потенціал і видатні організаторські здібності в реалізації широкомасштабних соціально-економічних реформ, модернізації та оновлення країни, здійсненні великих і унікальних проектів, розвитку та забезпеченні пріоритету приватної власності, кардинальне підвищення частки малого бізнесу і приватного підприємництва в економіці та  подальшим зміцненням їх правового захисту.

Особливу увагу в своїй роботі він приділяв розвитку економіки на індустріальній основі, підвищенню експортного потенціалу країни, докорінного реформування аграрної сфери, в першу чергу широкому розвитку фермерського руху, глибокої переробки сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки республіки і гарантованого забезпечення населення споживчими товарами за доступними цінами.

З метою кардинального поліпшення умов життя і праці населення Ш.М.  Мірзіёевим були прийняті ефективні заходи щодо масштабного будівництва і благоустрою в усіх регіонах країни, підвищенню якості комунальних послуг, комплексному розвитку міст і районів республіки, особливо віддалених сільських районів.

У діяльності Ш.М.  Мірзіёева поряд з соціально-економічним напрямом важливе місце в якості пріоритетних завдань займали питання розвитку сфер освіти, науки та охорони здоров’я відповідно до сучасних вимог, створення необхідних умов для формування здорового і гармонійного розвиненого молодого покоління, посилення охорони материнства і дитинства.

Велику увагу він приділяв подальшому підвищенню авторитету унікального інституту самоврядування – махалли, інших громадських організацій, послідовного посилення їх впливу в суспільстві на основі широкого залучення до процесу демократичних реформ, а також збереженню і примноженню національних духовних цінностей.

Разом з тим в ході здійснення економічних і соціальних завдань безпосередньо керував роботою по зміцненню всебічного взаємовигідного співробітництва з закордонними країнами і міжнародними структурами, а також міжнародними фінансовими інститутами та укладення важливих угод, що відповідають національним інтересам і службовців економічному розвитку країни.

8 вересня 2016 року у підставі спільної постанови Законодавчої палати і Сенату Олій Мажліса Республіки Узбекистан, прийнятого на спільному засіданні палат парламенту, на Прем’єр-міністра Республіки Узбекистан Ш.М.  Мірзіёева було тимчасово покладено виконання обов’язків і повноважень Президента Республіки Узбекистан.

VIII з’їзд Руху підприємців і ділових людей – Ліберально-демократичної партії Узбекистану (УзЛіДеП), що відбувся в Ташкенті 19 жовтня, прийняв рішення про висунення члена політичної ради партії Шавкат Міромоновіча Мірзіёева кандидатом в Президенти.  За підсумками виборів Президента Республіки Узбекистан, пройшли 4 грудня 2016 року, обраний Президентом Республіки Узбекистан, набравши 88,61 відсотка голосів виборців.  Офіційно вступив в посаду 14 грудня 2016 року.

Ш. М.  Мірзіёев одружений, має двох дочок, одного сина і п’ять онуків.  Дружина З.М.  Мірзіёева – за освітою інженер-економіст, в даний час – домогосподарка.  За багаторічну плідну працю в органах державної влади і управління, величезний внесок у справу розвитку країни, підвищення добробуту народу Ш.М.  Мірзіёев нагороджений орденами «Мехнат Шухрат» і «Фідокорона хізматларі учун».

 

Статус Президента Республіки Узбекистан визначається в XIX чолі Конституції Республіки Узбекистан.

Президент Республіки Узбекистан:

 •  є главою держави і забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади;  виступає гарантом дотримання прав і свобод громадян, Конституції і законів Республіки Узбекистан;
 • вживає необхідних заходів з охорони суверенітету, безпеки і територіальної цілісності Республіки Узбекистан, реалізації рішень з питань національно-державного устрою;
 • представляє Республіку Узбекистан всередині країни і в міжнародних відносинах;  веде переговори і підписує договори і угоди Республіки Узбекистан,
 • забезпечує дотримання укладених республікою договорів, угод і прийнятих нею зобов’язань;
 • приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних та інших представників;
 • представляє Сенату Олій Мажліса Республіки Узбекистан кандидатури для призначення дипломатичних та інших представників Республіки Узбекистан в іноземних державах;
 •  представляє Олій Мажліса Республіки Узбекистан щорічні доповіді з найважливіших питань соціально-економічного життя, внутрішньої і зовнішньої політики країни;
 • формує апарат виконавчої влади і керує ним; забезпечує взаємодію вищих органів влади та управління республіки;  утворює і ліквідує міністерства, державні комітети та інші органи державного управління з подальшим внесенням указів з цих питань на затвердження палат Олій Мажліса Республіки Узбекистан;
 • представляє Сенату Олій Мажліса Республіки Узбекистан кандидатуру для обрання на посаду Голови Сенату;  подає на розгляд і затвердження палатами Олій Мажліса Республіки Узбекистан кандидатуру Прем’єр-міністра Республіки Узбекистан і звільняє його з посади;  затверджує за поданням Прем’єр-міністра Республіки Узбекистан членів Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан і звільняє їх з посади;  призначає і звільняє з посади Генерального прокурора Республіки Узбекистан і його заступників з наступним затвердженням їх Сенатом Олій Мажліса Республіки Узбекистан;
 • представляє Сенату Олій Мажліса Республіки Узбекистан кандидатури на посади голови і суддів Конституційного суду, голови і суддів Верховного суду, голови та суддів Вищого господарського суду, голови правління Центрального банку Республіки Узбекистан;  призначає і звільняє з посади суддів обласних, міжрайонних, районних, міських, військових і господарських судів;  призначає і звільняє з посади хокімов областей і міста Ташкента з наступним затвердженням їх відповідними Кенгаша народних депутатів;  призупиняє, скасовує акти органів державного управління республіки, а також хокімов;  підписує і оприлюднює закони Республіки Узбекистан;
 • має право повернути закон зі своїми запереченнями в Олій Мажліс Республіки Узбекистан для повторного обговорення і голосування;  оголошує стан війни в разі нападу на Республіку Узбекистан або в разі необхідності виконання договірних зобов’язань щодо взаємної оборони від агресії і протягом трьох діб вносить прийняте рішення на затвердження палат Олій Мажліса Республіки Узбекистан;  у виняткових випадках (реальна зовнішня загроза, масові заворушення, великі катастрофи, стихійні лиха, епідемії) в інтересах забезпечення безпеки громадян вводить надзвичайний стан на всій території або в окремих місцевостях Республіки Узбекистан і протягом трьох діб вносить прийняте рішення на затвердження палат Олій Мажліса Республіки  Узбекистан.Умови і порядок введення надзвичайного стану регулюються законом;
 • є Верховним головнокомандувачем Збройними Силами Республіки Узбекистан, призначає і звільняє з посади вище командування Збройних Сил, присвоює вищі військові звання;  нагороджує орденами, медалями та грамотою Республіки Узбекистан, привласнює кваліфікаційні та почесні звання Республіки Узбекистан;  вирішує питання громадянства Республіки Узбекистан і надання політичного притулку;  вносить в Сенат Олій Мажліса Республіки Узбекистан уявлення про прийняття актів про амністію і здійснює помилування осіб, засуджених судами Республіки Узбекистан;  формує Службу національної безпеки Республіки Узбекистан.  Призначає і звільняє з посади голови Служби національної безпеки з подальшим внесенням указів з цих питань на затвердження Сенату Олій Мажліса Республіки Узбекистан;  На основі та на виконання Конституції і законів Республіки Узбекистан видає укази, постанови і розпорядження, які мають обов’язкову силу на всій території республіки.Законодавча палата, Сенат Олій Мажліса Республіки Узбекистан можуть бути розпущені рішенням Президента Республіки Узбекистан, прийнятим за погодженням з Конституційним судом Республіки Узбекистан, в разі виникнення в складі Законодавчої палати або Сенату непереборних розбіжностей, що ставлять під загрозу їх нормальне функціонування, або неодноразового прийняття ними рішень,  суперечать Конституції Республіки Узбекистан, а також виникнення непереборних розбіжностей між Законодавчої палатою і Сенатом, ставящ  їх під загрозу нормальне функціонування Олій Мажліса Республіки Узбекистан.